VỀ CHÚNG TÔI

Bắc Giang là tỉnh có nhiều Khu công nghiệp số lượng công việc nhiều, áp lực tìm việc làm của người lao động và nhà tuyển dụng nhân sự của các doanh nghiệp ngày càng tăng mạnh trong khi đó Bắc Giang chưa có kênh thông tin tuyển dụng nào tập trung và hiệu quả vì vậy website bacgiangwork.vn được thành lập nhằm tạo cho người tìm việc và nhà tuyển dụng tìm kiếm việc làm dễ dàng hơn

Bắc Giang Work đã từng bước trở thành cầu nối vững chắc giữa nhà tuyển dụng và người lao động, qua đó nhà tuyển dụng tìm được ứng viên đáp ứng được yêu cầu và chất lượng, còn người tìm việc sẽ thoả mãn với khát vọng vươn tới đỉnh sự nghiệp.